Coraz więcej ludzi jest zainteresowanych swoim pochodzeniem, kulturą z której się wywodzą. Nie chodzi już tylko o to najbliższe otoczenie, poczucie, że jest się Polakiem, ale o szersze spojrzenie na to zagadnienie. W końcu mówi się, że należymy do Słowian, ale co to oznacza i z czym się to wiąże? Skąd się wzięliśmy, skąd pochodzą nasi dawni przodkowie? Jak się okazuje o Słowianach wiadomo całkiem sporo, a fakt, że ktoś do nich przynależy można rozpoznać po brzmieniu języka nawet jeśli w różnych krajach brzmi on różnie, jak i po określonych cechach wyglądu. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób ze swoim patriotyzmem wychodzi dalej, poza swój kraj, a bardziej skupiają się oni na szerszej przynależności. Szukają nie tylko informacji na ten temat, ale również coraz większym zainteresowaniem cieszą się produkty, które mają tę przynależność podkreślać i sprawiać, że ludzie o podobnych poglądach mogą się jednoczyć.

Skąd pochodzimy?

Jeśli interesujemy się naszym pochodzeniem w szerszym zakresie, to z pewnością powinniśmy poznać pochodzenie Słowian.

Grupa ta wywodzi się z ludów indoeuropejskich, które kiedyś zamieszkiwały obszar na północ od Morza Czarnego. Ponieważ w pewnym momencie część plemion zaczęła wędrować, dotarli oni na inne tereny i tam stopniowo się osiedlali. Dlatego też chociaż mówimy innymi językami, chociaż takie dokładne zrozumienie się nie jest możliwe, jeśli nie poznamy bliżej danego języka, to jednak dzięki podobnie brzmiącym słowom, jesteśmy w stanie wychwycić ogólny sens rozmowy, jesteśmy w stanie się porozumieć z innymi ludźmi, którzy mają pochodzenie słowiańskie, nawet jeśli nie urodzili się w tym samym kraju co my. To dlatego, że mamy wspólne podstawy języka, który owszem zmieniał się, ale jednak te początki cały czas w nim pobrzmiewają. Dlatego też jeśli chodzi o pochodzenie Słowian to warto wiedzieć, że Polacy blisko są związani pod tym względem z Czechami, Słowakami, Ukraińcami, Serbami, Chorwatami czy Bułgarami. To są ludzie, z którymi z pewnością czujemy więź, z którymi w pewnym, ograniczonym ale jednak, sensie będziemy w stanie się porozumieć.

Co jeszcze nas łączy?

Jeśli chodzi o pochodzenie Słowian to warto mieć świadomość, że poza wspólnymi podstawami języka, łączy nas również wiele wierzeń i tradycji. One również się zmieniały na przestrzeni wieków i w zależności od regionu, jednak prawda jest taka, że te korzenie mamy wspólne, a więc mimo wszystko czujemy większą więź z ludźmi, którzy tak jak my w swoich żyłach mają pochodzenie słowiańskie. Po prostu czujemy, że coś nas łączy, nie mówiąc już o tym, że również pod względem fizycznego wyglądu można przy dogłębniejszych analizach znaleźć wiele cech wspólnych. To także pozwala określić, czy dana osoba ma w sobie pochodzenie słowiańskie czy jednak wywodzi się z innego kręgu przynależności. Warto jak najwięcej wiedzieć o swoim pochodzeniu. Nie tylko tym najbliższym, ale również tym dalszym, które obejmuje ludzi urodzonych w innych krajach, ale mających takie same korzenie.