Wiele mówi się o profilaktycznych badaniach, jednak niewielu wie, że w przypadku nowotworów, można skorzystać z pakietu onkologicznego. Dzięki niemu, możemy liczyć na to, że całe leczenie zacznie się szybciej, a większość kosztów z nim związanych, będzie pokrywane z NFZ. Warto wiedzieć, jak to wszystko działa, tak aby w razie potrzeby móc z tego skorzystać w najbardziej rozbudowanej formie.

Zaczyna się od lekarza rodzinnego

Na początek będziemy musieli się udać do lekarza rodzinnego. To on po przeprowadzeniu niezbędnych badań i wywiadu, oceni czy istnieje podejrzenie nowotworu. Jeśli tak, wypisze nam skierowanie na dalsze badania i przekaże nas do placówki, która zajmuje się leczeniem tego typu chorób. Jeżeli okaże się, że faktycznie w naszym organizmie są zmiany chorobowe, to w ciągu 2 tygodni będzie musiało zebrać się konsylium, które opracuje dalszy plan działania. Ze względu na dużą odległość od miejsca zamieszkania, możemy być zakwaterowani w pobliskim hostelu, a transportem na badania zajmie się szpital. Wszystkie tego typu działania będą opłacone z NFZ.

Dokładne badania

W ramach pakietu onkologicznego, nie może upłynąć więcej niż 9 tygodni, między wpisaniem nas na listę oczekujących na konsultację, a postawieniem diagnozy. Będziemy również mieli zapewnione wizyty u lekarzy i na badania, które nie będą odbywały się później niż po 2 tygodniach. Jeśli okaże się, że wyniki badań będą złe, będziemy w ramach pakietu onkologicznego poddani szczegółowym badaniom, które będą miały na celu pogłębienie wiedzy o rodzaju naszego nowotworu, tak aby była możliwość jak najlepszego dobrania rodzaju leczenia.

Brak limitów

Dobra wiadomość jest również taka, że wraz z powstaniem pakietu onkologicznego, zniknęły limity badań i leczenia dla osób z nowotworem. Nie są oni już zaliczani do ogólnej liczby leczonych pacjentów. Co więcej, lekarz rodzinny ma większe możliwości, jeśli idzie o wypisywanie skierowań na badania związane z hematologią, biochemią czy badań na spirometrię. Dzięki tym badaniom nie tylko można określić konieczność udania się do specjalisty, ale także można szybciej wykryć nowotwór i podjąć niezbędne działania. Z pewnością taki pakiet onkologiczny sprawia, że pacjenci mają łatwiejszy dostęp do lekarzy, a postawienie odpowiedniej diagnozy zabiera mniej czasu. Co więcej, brak limitów powoduje, że każdy ma równe szanse na leczenie i przede wszystkim na to, aby dzięki odpowiednio podjętym działaniom, powrócić do pełni zdrowia i pokonać tą chorobę.